Mgłowy System Gaśniczy

Mgłowy System Gaśniczy - rozwiązanie optymalne

W procesie wykrywania i zwalczania pożarów kluczowymi zagadnieniami są czas i skuteczność podjętych działań.
W toku wieloletnich doświadczeń zostało dowiedzione, że jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania ognia jest gaszenie rozpyloną do małych kropelek wodą – czyli mgłą wodną. Wodę pod odpowiednim ciśnieniem należy dostarczyć w rejon zagrożony i rozpylić do formy mgły wodnej.

Realizacje takiego procesu można wykonać przez zastosowanie niskociśnieniowego systemu gaszenia mgła wodną – Mgłowy System Gaśniczy. Jest to to innowacyjny, bardzo skuteczny i sprawdzony już w wielu aplikacjach sposób na walkę z zagrożeniem pożarowym. Zwarta budowa i niewielka instalacja w połączeniu z możliwością całkowicie autonomicznego, lokalnego zastosowania powoduje, że może być optymalnym rozwiązaniem podnoszącym w sposób znacznym bezpieczeństwo pożarowe takich obiektów.

System może działać w trybie:

 • całkowicie automatycznym uruchamiany poprzez działanie systemów zewnętrznych detekcji pożaru (np. SAP)
 • ręcznym – akcja gaśnicza uruchamiana przez świadome zadziałanie użytkownika obiektu lub jego obsługę (przyciski ręczne).

Jesteśmy akredytowanym partnerem VID FireKill wiodącego na świecie producenta komponentów systemów gaśniczych, specjalizującym się w Stałych Urządzeniach Gaśniczych Wodnych – Mgłowych.

Ogólna budowa i zasada działania

Mgłowy System Gaśniczy zbudowany jest z głównych zespołów:

 1. Zestaw pompowy – odpowiedzialny za dostarczenie wody z zespołu orurowania i dysz pod odpowiednim ciśnieniem pozwalający na generowanie mgły wodnej
 2. Zbiornika wody – system musi zapewniać działanie przez określonym czas, dlatego wymagane jest aby posiadał własny zapas wody do przeprowadzania skutecznie akcji gaśniczej. Zbiornik wykonywane są zazwyczaj jako prefabrykaty dostarczane w całości, a w przypadku ograniczeń związanych z ich ulokowaniem można je wykonywać jako budowane na miejscu, dopasowane do lokalnych możliwości
 3. Orurowanie z dyszami, głowicami mgłowymi – woda dostarczana jest do dysz mgłowych, które generują stożek mgłowy. Stosowane są rury o małych przekrojach, dzięki czemu sam system nie zakłóca normalnej pracy, nie zajmuje dużo miejsca i jest prawie niewidoczny. Dla linii cięcia styropianu stosowane są dysze otwarte, akcja gaśnicza prowadzona jest sekcyjnie – cała linia gaszona jest jednocześnie.
 4. Zespół detekcyjny – może być to lokalny system sygnalizacji pożaru SAP, który dzięki doborze odpowiednich detektorów (czujek) jest wstanie szybko wykryć zagrożenie i w trybie automatycznym wysterować przez moduł gaśniczy elektrozawory rozpoczynając akcje gaśniczą. Można również skonfigurować system, w którym za rozpoznanie zagrożenia odpowiedzialna będzie obsługa, która po wykryciu pożaru ręcznie (poprzez przyciski Start Gaszenia) uruchomi procedurę gaśniczą. Najczęściej stosuje się rozwiązanie łączone i automatyczną detekcją i możliwością uruchomienia ręcznego

Jako główne zalety Mgłowego Systemu Gaśniczego opartego o niskociśnieniową mgłę wodną, należy wymienić:

 • gwałtowne chłodzenie – obieranie ciepła pożaru przez mgłę wodną, bardzo skuteczny efekt gaśniczy
  Na proces ten ma wpływ głównie powierzchnia czynna styku wody z pożarem. Przy dużym rozdrobnieniu kropel (o wielkości 150-400mikrometrów) powierzchnia ta jest wielokrotnie większa niż przy kroplach generowanych przez tradycyjne systemy (np. tryskaczowe). Dzięki temu chłodzenie jest bardzo szybkie i skutecznie wpływa na zwalczenie pożaru.
 • niewielka ilość wody używanej podczas gaszenia – zużycie ocenia się na 8-10 krotnie niższe niż np. w instalacji tryskaczowej przy gaszeniu porównywalnych pożarów – potrzeby co do infrastruktury (w tym zbiorników) są dużo mniejsze.
 • możliwość szybkiego powrotu do normalnej pracy obiektu po przeprowadzeniu akcji pożarowej – ze względu na stosunkowo niewielką ilość używaną przez System i brak efektu zalania, powrót do normalnej pracy obiektu jest szybki i nie wymaga dużych nakładów.
 • minimalizacja strat po pożarowych spowodowanych zalaniem – w tradycyjnych systemach (np., tryskaczowych) często ubocznym efektem są straty powstałe w wyniku zalania, które powoduje często większe straty niż sam pożar; w przypadku systemu gaszenia mgłą wodną mamy do czynienia dużo mniejszą ilością wody, dzięki czemu straty z tytułu zalania są minimalizowane.
 • obniżenie promieniowania cieplnego emitowanego przez źródło pożaru do obszarów jeszcze wolnych od ognia (zmniejszenie ryzyka samozapłonu materiałów palnych).
 • zmniejszenie zadymienia dzięki wyparciu przez parę wodną i wchłonięcie (rozpuszczenie) przez krople wody.
 • lokalną redukcję stężenia zawartości tlenu w wyniku szybkiego parowania w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia następuje wyparcie powietrza z tlenem, bez którego pożar nie może się podtrzymać.
 • rozdzielenie paliwa stałego lub ciekłego od atmosfery zawierającej utleniacz (np. powietrze) i wolne rodniki (zjonizowana atmosfera pożaru) przez pokrycie powierzchni filmem wodnym z opcjonalnym dodatkiem powierzchniowo czynnego środka spieniającego.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej rozwiązanie będzie dla Państwa interesujące. W razie jakichkolwiek pytań, czy potrzeby uzupełnienia informacji prosimy o kontakt, postaramy się na wszelkie odpowiedzieć .

Współpracujemy z renomowanymi producentami

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!