Realizacje

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w obiektach przemysłowych, mieszkaniowych (developerskich), handlowych, użyteczności publicznej w bardzo różnych zakresach prac. Z wieloma kluczowymi klientami współpracujemy przez wiele lat, prowadząc kolejne Inwestycje i rozbudowy już wykonanych instalacji. Naszymi klientami zostali m.in.